Xin chào ngày mới (Happy new day) – Nguyễn Hồng Thuận

Tone

Đánh giá

 

[G]  Trong tôi từ thơ [C]  bé đã cháy những ước [G]  mơ

Bay cao cùng cơn [C]  gió cất tiếng hát véo [G]  von

Theo tôi dài năm [C]  tháng những giấc mơ tuyệt [G]  vời

Theo tôi dài năm [C]  tháng những giấc mơ tuyệt [G]  vời

 

Ngày tháng trôi [Am]  đi lớn [D]  lên cùng [G]  tôi

Âm thanh giai [C]  điệu là những buồn [G]  vui

Thổn thức trong [Am]  tôi đã [D]  bao lâu [G]  rồi

Tôi vẫn biết [C]  rằng sẽ lắm buồn [D]  đau Oh…

 

ĐK: [G]  Dẫu ở phía [D]  trước khó khăn chờ [G]  tôi

Nhưng lòng tôi [C]  vẫn ước mong vậy [G]  thôi

Cất cao tiếng [D]  hát cháy lên niềm [G]  tin

Sáng lên mơ [C]  ước hát [D]  ca giữa [G]  đời

 

Xin chào ngày [D]  mới với những niềm [G]  vui

Xin chào hạnh [C]  phúc khát khao đời [G]  tôi

Dẫu trong mơ [D]  ước cất lên thành [G]  câu

Để đừng hối [C]  tiếc phút [D]  giây trong [G]  đời

 

Hát lại từ đầu tăng lên ½ tone lên [Ab]  khi hát lại ĐK 

 

ĐK: [Ab]  Dẫu ở phía [Eb]  trước khó khăn chờ [Ab]  tôi

Nhưng lòng tôi [C#]  vẫn ước mong vậy [Ab]  thôi

Cất cao tiếng [Eb]  hát cháy lên niềm [Ab]  tin

Sáng lên mơ [C#]  ước hát [Eb]  ca giữa [Ab]  đời

 

Xin chào ngày [Eb]  mới với những niềm [Ab]  vui

Xin chào hạnh [C#]  phúc khát khao đời [Ab]  tôi

Dẫu trong mơ [Eb]  ước cất lên thành [Ab]  câu

Để đừng hối [C#]  tiếc phút [Eb]  giây trong [Ab]  đời