Ta đã từng – Khắc Việt

Tone

Đánh giá

 

[Am]  Nhiều lần định muốn [G]  nói, rằng anh [F]  thấy rất nhớ [G]  em

Viết [Am]  ra và rồi lại xoá, từng dòng tin [F]  nhắn anh phân [G]  vân

Suy [Am]  nghĩ tới [G]  em làm [F]  nỗi nhớ ngút [G]  ngàn

Từng câu [Am]  hỏi trong [G]  đầu, em về [F]  chưa hay ở [G]  đâu?

 

ĐK: Anh [Am]  thấy nhớ [G]  em, thấy [F]  rất nhớ [G]  em

Đơn [Am]  giản thế [G]  thôi, mà [F]  sao quá xa [G]  xôi

Anh [Am]  nhớ em [G]  lắm, vì em [F]  từng là cuộc [G]  sống

Là niềm [Am]  tin anh vượt [G]  qua nhiều gian [F]  khó [G]  oh

 

Nhưng [Am]  đã xa [G]  rồi, niềm [F]  tin cũng rẽ [G]  đôi

Đã [Am]  quá nhiều [G]  lần làm anh [F]  suy nghĩ rối [G]  bời

Anh [Am]  sai nhiều [G]  lắm, mà lại [F]  chưa từng xin [G]  lỗi

Chỉ một [Am]  câu thôi giá như [G]  ngày đó [F]  oh [G]  oh

Anh [Em]  giữ em được [Am]  rồi!