Giọt lệ sầu – Quốc An

Tone

Đánh giá

 

Intro: [Am]  x 2

 

Còn đâu anh [F]  hỡi, dấu [Em]  yêu thuở [Am]  nào? 

Còn đâu anh [F]  hỡi, thiết [G]  tha ngàn lời ân [Am]  ái? 

Còn đâu anh [Dm]  hỡi, phút đắm đuối bên [Em]  người? 

Còn đâu anh [Am]  hỡi ánh mắt nói thay [Dm]  lời? 

Mộng giờ đã [F]  tan rồi, [Dm]  bóng anh xa ngàn [E7]  khơi! 

 

Vì sao anh [F]  nỡ, dối [Em]  gian hỡi [Am]  người? 

Để lại trong [F]  em, xót [G]  xa một đời thương [Am]  nhớ

Từng đêm em [Dm]  bước dưới bóng tối chập [Em]  chùng

Lòng nghe hoang [Am]  vắng, tiếng gió rét lạnh [Dm]  lùng

Biết anh giờ [F]  đây, đã xa rời chốn [Am]  nao? 

 

Đừng xa nhau người [G]  hỡi, thêm buồn! 

[Em]  Đừng xa nhau người [Am]  hỡi, thêm [F]  sầu! 

Lòng càng đớn [Dm]  đau, lệ buồn hoen [E]  mi, giây phút biệt [E7]  li! 

 

Đừng xa nhau người G} hỡi, thêm buồn! 

[Em]  Đừng xa nhau người [Am]  hỡi, thêm [F]  sầu! 

Mộng đẹp cho nhau hôm [E7]  nao, nay chỉ còn nỗi [Am]  đau!