Đắm say cha cha cha – Vũ Tuấn Đức

Tone

Đánh giá

 

[Am]  Nhịp nhàng nhịp nhàng bước đi [Dm]  cha cha

[G]  Dịu dàng dịu dàng tiếng cây [C]  guitar

[F]  Quên đi quên đi men rượu [Dm]  cay

Đêm nay bên anh trong khúc nhạc [E7]  say

 

[Am]  Con tim yêu đương đắm say [Dm]  thiết tha

[G]  Đêm không cô đơn vì có [C]  cha cha

Trong khi bao nhiêu đôi tình [Dm]  nhân

Dập dìu cùng [E7]  nhịp điệu cha cha [Am]  cha

 

[Am]  Đắm say dìu bước theo điệu [Dm]  cha cha

[G]  Hỡi anh nhạc ngất ngây [C]  lòng ta

[Am]  Đắm say tình vút bay cùng [Dm]  cha cha

Người yêu dấu [E7]  ơi gần bên nhau mãi 

Đắm say cùng [Am]  cha cha