Ban mai xanh – Ngọc Châu

Tone

Đánh giá

 

[C]  Với ước mơ về phía mặt trời [Am]  xanh

Cùng [F]  tình yêu trao em đắm [G]  say

[C]  Sáng trong tôi rực cháy một niềm [Am]  tin

Đời [F]  bao la đón [G7]  tôi vào [C]  lòng

 

Dù [F]  bao nhiêu gian khó chuyện [Dm]  buồn [C]  vui

Ngậm [F]  ngùi cùng trái [Dm]  đắng với [G]  niềm [C]  tin

Tình [F]  yêu cho trong sáng, ngọt [C]  ngào

Và [Dm]  bên nhau, bên nhau mãi [G7]  mãi

 

[C]  Với ước mơ về phía mặt trời [Am]  xanh

Người [F]  yêu nhau sẽ đến với [G]  nhau

[C]  Mãi trong tôi mơ đến một ngày [Am]  mai

Cùng [F]  em yêu bước [G7]  chân vào [C]  đời