Anh không ân hận – Khánh Đơn

Tone

Đánh giá

 

1. [Am]  Đêm về trên [F]  phố có anh và [G]  anh

Nhìn dòng người đang bước đi thật [F]  nhanh

Làm cho anh [Dm]  nhớ đến em nhiều [E7]  hơn

Nhớ đến những gì mà ta đã [Am]  có

 

2. [Am]  Em giờ đang hạnh [F]  phúc bên cạnh [G]  ai

Mà người nào hay mỗi đêm ở [F]  đây

Ngồi đây con [Dm]  phố vắng anh chờ [B7]  ai chờ đợi em [E7]  đó

 

ĐK: Dù [Am]  biết đã làm anh vẫn [G]  không ân hận

Và [F]  nếu chọn lại anh vẫn [C]  xin chọn em

Lòng [Dm]  anh vẫn mong một ngày [Am]  mai nắng ấm

Rồi [F]  em sẽ biết người yêu [E7]  em là ai.

 

Chờ [Am]  đến cả đời anh vẫn [G]  không ân hận

Vì [F]  biết được rằng chỉ ở [C]  bên cạnh em

Thì [Dm]  anh mới yêu thật lòng [Am]  không gian dối

Về [Dm]  với anh đi người [Am]  ơi.